top of page

In de reeks opmerkelijke financieringsmodellen (1): JINC

JINC zet zich in voor kinderen die in sociaal economisch opzicht een flink steuntje in de rug nodig hebben. Of in de woorden van directeur-oprichter en voormalig bankier Daniël Roos: ‘Wij vechten voor een Nederland waar de postcode geen voorspeller meer is van succes op de arbeidsmarkt’ (https://www.jinc.nl/ons-werk/onze-missie/).

Kinderen en bedrijven samenbrengen JINC doet dit door kinderen en bedrijven samen te brengen, onder andere met bliksemstages, trainingen en een coachingsprogramma. Inmiddels heeft de organisatie – zoveel wordt duidelijk op de site - meer dan 310 zakelijke partners en worden in verschillende steden – niet meer alleen Amsterdam Nieuw West dus, waar het ooit allemaal begon – op jaarbasis 55.000 kinderen bereikt. Met een begroting van meer dan 3 miljoen euro. Opmerkelijke resultaten, voor een initiatief dat nog niet eens zo gek lang bestaat (dacht sinds 2003).

Lid van de club Bij workshops financieringsmodellen sta ik meestal ook even stil bij JINC’s model. Dat model is namelijk niet minder opmerkelijk dan de door hen behaalde resultaten. Om kort te gaan: JINC is een vereniging die voor meer dan de helft draait op contributie, eigen inkomsten dus (zie de jaarrekening op hun site). Een jaarlijkse bijdrage van dezelfde bedrijven waarmee de organisatie kinderen wil verbinden om ze later een goede arbeidsmarktpositie te kunnen bieden. De bedrijven die de missie van JINC in belangrijke mate (mede) mogelijk maken, zijn geen sponsor of vriend, maar gewoon ‘lid van de club’. Geen externe maar interne financiers, letterlijk onderdeel van de 'beweging'.

Uitgekiende waardepropositie Om de missie mogelijk te maken, heeft JINC niet alleen een op kinderen en scholen toegesneden waardepropositie ontwikkeld, maar ook een voor de zakelijke partners, variërend 'van jongeren enthousiasmeren voor de sector', 'MVO-beleid helpen invullen', 'medewerkersbetrokkenheid vergroten' en last but not least: lid worden van JINC en zo 'meehelpen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem' (zie: https://www.jinc.nl/doe-mee/voor-bedrijven/).

Gedegen businessmodel In een interview voor de ING stelt Daniël Roos: ‘Ik vind het interessant om partijen bij elkaar te brengen en van een kleine vraag een serieus project te maken, met een gedegen business model’. (https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/ingnederlandfonds/powerstories/jinc/index.html). Daarmee is niets teveel gezegd. Net als bij Museum de Fundatie, om een voorbeeld te noemen, is bij JINC sprake van een fraai staaltje businsessmodel-design. Overigens: denk ik dat Daniël Roos met gedegen ook bestendig bedoelde, als het tegenovergestelde van grillig, onzeker. Ik weet het eigenlijk wel zeker.

Boris Franssen, mei 2019

bottom of page