top of page
Onze referenties
Rutgers.png

Marieke Ridder, Director International Programmes

Over Boris Franssen: "Complimenten hoe je de funding&strategy-dag hebt gedaan! We hadden de dag nog nabesproken, het antwoord was: deskundig, prettig, bevlogen, doorvragend, energiek, etc. Echt nice!” 

Henk Stoel, Beleidsmedewerker Marketing en Verkoop 

‘Boris Franssen van de Blauwe Noordzee heeft op 4 achtereenvolgende dagen voor Stichting Philadelphia Zorg inspirerende workshops Inkomstenwerving op onze Ondernemerschapsdagen gehouden. De deelnemers waardeerden deze bijeenkomsten met het cijfer 9! De beoordelingen van de deelnemers bevatten woorden als: veel geleerd, maatwerk, enthousiasme en de hoge mate van betrokkenheid. Philadelphia kijkt met volle tevredenheid terug op de plezierige samenwerking in de voorbereiding, de dagen zelf en de terugkoppeling'.

Ingrid Tuinenburg, directeur 

‘Ik heb Menne Scherpenzeel van de Blauwe Noordzee gevraagd om NSGK te adviseren in een verzelfstandigingstraject van een van onze grotere projecten. Dit was  een complex traject waar het belangrijk was dat iemand meekeek die op enige afstand van het project en de vraagstukken rondom de verzelfstandiging stond. Menne had die afstand maar kende aan de andere kant NSGK goed genoeg om in te kunnen schatten wat wel en niet goed bij ons paste en bracht die kennis en nuanceringen ook aan in zijn advies. Daarnaast faciliteerde hij tijdelijk onze stuurgroep-vergaderingen en hij deed dat uitstekend: duidelijk met empathie en een vleugjehumor, precies wat we nodig hadden!’

Marco de Souza, directeur-bestuurder

Boris Franssen van de Blauwe Noordzee heeft ons in korte tijd met enthousiasme en betrokkenheid ondersteund bij het ontwikkelen van een kunstenplan-aanvraag en het schrijven van een businessplan voor ons landelijk instrumentendepot. Hij grijpt heel snel het ‘DNA’, de ambities en onderscheidend vermogen van de organisatie en weet deze elementen om te zetten in heldere en inspirerende plannen’.

Eerde Hovinga, manager donaties

‘De Blauwe Noordzee heeft ons geholpen bij de analyse van gegevens over toekomstbestendigheid en financiering van door ons ondersteunde projecten. We hebben hun daarvoor gevraagd vanwege hun expertise op het gebied van filantropie en sociaal ondernemerschap’

Ruud van Gorp, oprichter

'Motorcycle Support Nederland: Handboek voor het opzetten van een motorwerkplaats' is nog altijd het beste visitekaartje dat we hebben. We zijn er echt heel blj mee’. 

Ellen Snoep, Projectmanager Netwerkprojecten

Wij hebben met plezier samengewerkt met Blauwe Noordzee bij de positionering van de Maand van de Geschiedenis. Hun kracht ligt in de combinatie van visie en strategie met praktische en toepasbare handvatten en voorbeeldcases. Menne en Boris vragen goed door om het waarom en de urgentie helder te krijgen. Hiermee word je zelf uitgedaagd om goed over de kern van je project na te denken. Zij geloven in eigen kracht en oorspronkelijkheid en dat werkt aanstekelijk!’.

Pieternel Geurts, Projectleider Kwaliteitsontwikkeling  

De Blauwe Noordzee heeft in 2015 voor IPSO een professionaliseringstraject verzorgd over strategie-ontwikkeling en het realiseren van een optimale financieringsmix voor coördinatoren van inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten. Het traject bestond uit trainingsbijeenkomsten en en individuele 1-op-1 coaching van de lidorganisaties die zijn aangesloten bij IPSO.  De inhoud van de training was goed afgestemd op de praktijk, bevatte veel praktische voorbeelden, die tot de verbeelding spraken en daarmee konden de deelnemers hetgeen hen aan adviezen en tools werd aangereikt meteen toepassen in hun eigen praktijk. Menne en Boris zijn bevlogen en enthousiast en weten dit heel goed over te brengen op de deelnemers. Dat werd nog eens bekrachtigd door het luide applaus bij de afsluiting van het traject’.

Ingrid Suasso de Lima de Prado, Directeur  

Boris Franssen heeft inmiddels drie van onze beleidsdagen met onze vaste medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden (be)geleid en helpen voorbereiden; we zijn zeer content met zijn inbreng en enthousiasme.

bottom of page