top of page

Financiers

Impact investering

Financiers mikken nadrukkelijker dan voorheen op het bevorderen van resultaten op de langere termijn. Wij helpen opdrachtgevers bij het ontwikkelen van hun visie op de gewenste impact en de keuze van programma's en financieringsmiddelen. 

Investeringsselectie

Toekomstbestendig investeren vraagt niet alleen om concreet inzicht in de kwaliteit van de aanvraag en het voorliggende project, maar ook om de kwaliteit van aanvrager. In alle geledingen: de strategie en het beleid, de uitvoering, de bedrijfsvoering en governance. De Blauwe Noordzee voert scans uit naar de capaciteit en slagkracht van organisaties en ondersteunt financiers bij hun 'investeringsselectie'. 

Capacity building

Financiers maken niet alleen het verschil met geld. Steeds vaker bieden zij trainingen aan of worden programma’s ontwikkeld met workshops en coachingstrajecten. De Blauwe Noordzee heeft voor verschillende opdrachtgevers capacity buildings-trajecten ontwikkeld en uitgevoerd. 

Voorbeelden van opdrachten 

De Blauwe Noordzee ondersteunt fondsen & overheden met:

  • Capacity building: het versterken van gefinancierde/te financieren organisaties met advies, coaching & training 

 

  • Het (her)bepalen, scherpstellen & operationaliseren van strategie & beleid 

  • Investeringsselectie / assessment van (potentiële) projecten & organisaties

Vraagstukken die we helpen oplossen

  • Capacity building. We willen één of meerdere door ons gefinancierde organisaties van A naar B of ‘door de bocht’ helpen, zodat ze (financieel) toekomstbestendiger worden

  • Strategie & beleidsontwikkeling. We willen de mening van onze aanvragers nadrukkelijk betrekken bij de evaluatie of ontwikkeling van ons beleid

  • We overwegen de introductie van nieuw beleid of nieuwe financieringsinstrumenten

  • We willen de balans opmaken en de toekomstrichtingen verkennen (meer focussen of verder verbreden, projectfinanciering of organisatiefinanciering, pro-actief werken of reactief etc.)

  • Investeringsselectie. We hebben een aanvraag van een organisatie of sociale onderneming die we nader op haalbaarheid en toekomstbestendigheid willen laten checken/we willen keuzes maken en bepalen welke organisaties we wel en niet meer willen financieren. We willen advies op maat bij het maken van deze keuzes. 

Interesse in een kennismakingsgesprek?

bottom of page