top of page

Missiegedreven organisaties

Yellow Fire Lanterns

Van A naar B

Wij helpen maatschappelijke organisaties, culturele instellingen en sociale ondernemingen toekomstbestendiger te maken en meer uit hun missie te halen. Gericht op de organisatie of onderneming in zijn geheel, of op afzonderlijke onderdelen (strategie, financieringsmodel en bedrijfsvoering).

De Blauwe Noordzee helpt missiegedreven organisaties van A naar B door:

Voorbeelden van opdrachten

 • Het (her)bepalen, scherpstellen & operationaliseren van strategie & beleid 

 • Financiële planning (financieringsmodellen) & (fondsen, subsidie & eigen) inkomstenwerving 

 • Capacity building 

Vraagstukken die we helpen oplossen

 • Strategie. We willen van A naar B, hiervoor een stip op de horizon bepalen (inhoudelijk, organisatorisch en financieel) en concretiseren hoe onze organisatie er over 4 jaar moet uitzien voor de doelgroep, partners, financiers en andere belanghebbenden

 • Beleid. We willen een SMART-bedrijfsplan voor onze organisatie dat fungeert als spoorboekje voor de komende beleidsperiode 

 • Financieringsstrategie. We willen minder 'ijschotsspringen' en meer zicht op welke duurzamere financieringsmix voor ons haalbaar is

 • We willen meer eigen inkomsten genereren, de mogelijkheden verkennen en een businesscase ontwikkelen

 • Kunnen we (meer) middelen van fondsen voor projecten of capacity building werven en zo ja hoe?

 • We hebben te maken met teruglopende inkomsten /de stopzetting van financiering en willen ondersteuning bij de verkenning van onze toekomstmogelijkheden (zelf doorgaan, samenwerken/fuseren etc.).

 • Inkomstenwerving. We willen een aanvraag voor één- of meerjarige financiering indienen en ondersteuning bij het uitdenken en schrijven van een professioneel, overtuigend en enthousiasmerend financieringsvoorstel

 • Capacity building. We willen vaststellen hoe we er als organisatie op dit moment voorstaan, bijvoorbeeld qua positionering, toegevoegde waarde van ons aanbod, bereik, bedrijfsvoering en financieringsmix/we willen (onderdelen van) onze bedrijfsvoering verbeteren en daarvoor een verbeterplan opstellen.

Interesse in een kennismakingsgesprek? 

bottom of page