top of page

Gespecialiseerd in strategie,  financieringsmodellen en organisatieversterking voor missiegedreven organisaties

We zijn gespecialiseerd in strategie, financieringsmodellen en organisatieversterking voor maatschappelijke organisaties, culturele instellingen en sociale ondernemingen. Onze expertise bij fondsen en overheden ligt op het terrein van de (her)ontwikkeling van strategie, donatie- en subsidiebeleid, portfolio-ontwikkeling en de selectie van steunenswaardige projecten en organisaties. Vraagstukken die we helpen oplossen >>

Kunst tentoonstelling
propellor
Vragen van financiers
Vragen van missiegedreven organisaties
Anker 1

Maatschappelijke organisaties, culturele instellingen en sociale ondernemingen benaderen ons met de volgende vragen:

 • We willen een toekomstbestendige 'stip' op de horizon ontwikkelen voor onze organisatie

 • Hebben we het juiste financieringsmodel?

 • Hoe kunnen we ons financieringsmodel toekomstbestendiger maken?

 • Hoe kunnen we meer (eigen) inkomsten genereren en wat zijn onze mogelijkheden? 

 • We hebben te maken met teruglopende inkomsten / de stopzetting van financiering en willen advies of coaching bij de verkenning van onze mogelijkheden

Fondsen en overheden benaderen ons met de volgende vragen:

 • Hoe kunnen we één of meer van door ons gefinancierde organisaties toekomstbestendiger maken

 • We willen een aanvraag nader op haalbaarheid en toekomstbestendigheid laten checken

 • We willen de balans opmaken en reflecteren op nieuw beleid (meer focussen of verder verbreden, projectfinanciering of organisatiefinanciering, pro-actief werken of reactief etc.)

Onze ondersteuning

Afhankelijk van de vraag en de wens van de opdrachtgever bieden we de volgende vormen van ondersteuning op maat:

 • Advies 

 • Inspiratiesessies, beleidsdagen & trainingen

 • Implementatie & interim management. 

bottom of page