top of page

1 + 1 = 3

De Blauwe Noordzee is mede-auteur van de publicatie ‘Samenwerking tussen de formele en informele zorg binnen de psychosociale oncologie’, een uitgave van branche-organisatie IPSO. In deze publicatie wordt aan de hand van 5 modellen beschreven wat de meerwaarde is van deze samenwerking voor mensen met kanker en hun naasten (1+ 1 =3).

Menne Scherpenzeel: ‘Ziekenhuizen erkennen steeds meer de inzet van informele psychosociale zorg om de zorg voor mensen met kanker te optimaliseren. Dat kan op verschillende manieren, mede afhankelijk van de regionale context. Met de publicatie willen we andere ziekenhuizen en inloophuizen stimuleren om samenwerking te verkennen, ten einde de impact van psychosociale zorg in Nederland te vergroten’.


bottom of page